Medlemskap

Medlemskap 2020
Ungdom 50 kr
Vuxen 100 kr
Familj 200 kr

Bankgiro 361-3239 
Swish 123 609 5707
(skriv namn och födelsedatum på alla familjemedlemmar, samt adress)

Styrelsen

Ordförande Johan Larsson 070-5571021
vice Ordförande Margareta Oest Skoog 070-2099324
Sekreterare Gunni Westerlund 070-2441886
vice Sekreterare Nicolina Ruff 070-3634834
Kassör Therese Blom 070-2165173

Christina Johansson 070-6468381
Maj Johansson 076-8688735
Ruth Larsson 076-8437660

Suppleant: Mattias Blom 073-0290154

Valberedning
Henrik Krafth 070-5447922, 
Margareta Oest Skoog 070-2099324

Revisore: Bo Karlsson och Ulrika Svensson
Suppleant. Susanne Lundin Gustavsson

Styrelsemöten  3 januari 2018 kl.13.30

Stadgar HUFS 

GDPR

För att registrera medlemmar i HUFS behöver vi hemadress, telefonnummer, namn, personnummer och mailadress.
Dessa uppgifter behöver vi för att alla medlemmar som deltar i någon aktivitet i föreningens regi är försäkrad genom Hembygdsförbundet. Dessutom är våra studiecirklar regisrerade i Vuxenskolan. Vi får också bidrag från kommunen för alla barn och ungdomar i åldern 7-25 år. Medlemsuppdatering sker varje år i samband med inbetalning av medlemsavgiften. Det åligger varje enskild medlem att anmäla förändringar i medlemsuppgifterna.
Vi använder inte uppgifterna i något annat sammanhang eller syfte. Den registrerade ska få information om ändamålen när uppgifterna samlas in och annars när denne begär det.