HUFS Historia

Sockenstugan i Hamneda

I en gammal gästbok, som nu finns på Gästgivargården, har man hittat en anteckning om att Kristina från Sockenstugan köpte bröd på Gästgivargården  år 17?? . Detta var förmodligen en äldre sockenstuga.
Från arkivet i Vadstena har vi funnit: ” Protokoll, hållit vid utlyst entreprenad-auktion å blivande arbete vid den förestående Sockenstuge-byggnaden uti Hamneda den 28 mars 1878.”
Sockenstugan uppfördes vid den gamla fästningskyrkan från 1100-tal. År 1892 började man uppföra Hamnedas nya nationalromantiska kyrka. När den nya kyrkan var färdig revs den gamla kyrkan och Sockenstugan flyttades till sin nuvarande tomt vid nya kyrkan år 1905. Man använde samma virke och den uppfördes i samma storlek. Det var handlaren Johan Hemberg då 19 år, som med sin fars hästar ombesörjde flyttningen. Byggmästare var Johan Johansson från Hinneryd.
Sockenstugan var socknens första skola. Den användes också som församlingshem, fattigstuga, sädesmagasin och post. Posten till hela socknen delades ut här varje söndag. Här fördelades också brödsäd till de fattiga som här fick hämta sin tilldelning.

Sedan stugan flyttades har den använts till småskola och kommunhus samt bostad på ovanvåningen. Efter kriget på 1940-talet renoverades ovanvåningen till bostad åt lärarinnan. Troligen installerades då rinnande vatten. Köket är fortfarande kvar som det var då.
1952 upphörde Hamneda socken och bildade storkommun med Kånna och Södra Ljunga. Detta förhållande varade till 1971 då Ljungby kommun bildades av sammanlagt nitton gamla socknar.
När den nya Centralskolan stod färdig år 1959 hade man inte någon användning av Sockenstugan. Huset var på gång att gå ett okänt öde till mötes, men år 1972 kan man läsa i tidningen Smålänningen, där Evald Jönsson har skrivit, ” Hamneda gamla sockenstuga får stå kvar.  Det är många Hamnedabor som drar en suck av lättnad när de ser att renovering är på gång av den gamla sockenstugan i Hamneda kyrkby.”

Sockenstugan

Man bytte ut alla fönster, sänkte taket, bytte brädfodring, satte igen några fönster och dörrar och öppnade upp andra och man rev den norra entrén. Man
tog bort kamminerna och satte istället in el-element. I slutet på 70-talet hjälptes frivilliga krafter åt att måla rummen på nedre botten och ett rum på övervåningen. 
Under många år bedrev Hamneda församling en omfattande barn och ungdomsverksamhet i Sockenstugan.
Den 1 januari 2006 blir Hamneda socken ett minne blott. Då bildas Södra Ljunga församling av Hamneda, Nöttja, Kånna och Södra Ljunga församlingar. 

Barnverksamheten i Sockenstugan lades ner och huset stod tomt.
 Församlingen hade nu allt för många hus att ta hand om, varför man utlyser huset till försäljning.  Ingen köpare anmäler sitt intresse. Huset ser sig ännu en gång gå mot ett okänt öde.

Sockenstugans Nya Liv

Ännu en gång räddas Sockenstugan. Ett antal vuxna och ungdomar samtalar om att i vår by finns ingen samlingsplats för de ungdomar som inte är med i idrottsföreningen. Eftersom Sockenstugan stod tom bad vi att få använda den till våra träffar.
Idén med en drogfri förening för barn och ungdomar växte fram och i förlängningen ville vi skapa ett allaktivitetshus för alla boende i Hamneda med omnejd. Vår tanke var och är att här ska människor i alla åldrar, kunna mötas och aktiviteter skapas allt efter de besökandes önskemål. 
I oktober 2008 bildades Hamneda Ungas Förening Sockenstugan.”HUFS” Vi fick medlemmar och sökte sponsorer. Fick möbler, en begagnad TV, Köksutrustning, m.m.

Sockenstugan

Under år 2009 förhandlade vi med kyrkan som lovade skänka huset till HUFS. Eftersom vi ville värna om detta dåligt underhållna hus, såg vi till att huset redan sommaren 2009 blev rödmålat och dåligt trä utbytt. Detta skedde helt med frivilligarbete och sponsrade pengar. Vi har sedan dess förbättrat värmesystemet genom att sätta in en kamin och en luftvärmepump inorra rummet. Detta rum har totalrenoverats och tilläggsisolerats. Man har också öppnat upp en dörr till hallen. F.ö. se verksamhetsberättelsen 2010. Vi har senare med bidrag från kommunen installerat en luftvärmepump även i södra rummet.
Det största problemet var nu det gamla plåttaket som av två plåtslagare blivit helt utdömt. Från kyrkan hade vi fått information att det enda som fungerade på huset var taket. Vi insåg att utan ett tak som håller tätt kan vi inte klara en verksamhet i framtiden. På nätet fick vi kontakt med Henrikssons måleri. Han kom och besiktiga taket och lämnade en offert. Tack vare " Hus med historia" har vi nu ett riktigt bra tak. Vi har fått goda kunskaper om hur viktig underbehandlingen och målningen av ett plåttak är. Vi har också lärt oss hur man underhåller taket för att motverka rostskador i framtiden. Vi har satt fast en stege på taket och en plåthuv på skorstenen.

Vi anslöt föreningen till Hembygdsförbundet eftersom vi nu skulle bli ägare av ett kulturhistoriskt hus. Dessutom har Hufs ett nära samarbete med Hamneda Hembygdsförening.
Hufs samarbetar med vuxenskolan. Under de år som gått har vi haft många studiecirklar. I samband med hus med historia har vi deltagit i en studiecirkel med Hilding Evaldsson om Hamneda med Evald Jönssons bok ”En tidsresa”. Vi har också deltagit i Karin Perssons studiecirkel” Renovera gamla hus”. 
Sedan maj 2010 hade vi tack vare bidrag från arbetsförmedlingen möjlighet att ha en anställd på deltid. 2013 upphörde anställningen.  
Från och med maj 2012 är vi ägare av Sockenstugan och tomten som tillhör densamma. Vi är tacksamma mot kyrkan för denna gåva men känner också ett stort ansvar.

Margareta Oest Skoog  2013